Dansarkiv

Arkivet för svensk dans och koreografi är ett flerårigt utvecklingsarbete jag drivit tillsammans med min kollega Åsa Unander-Scharin, koreograf och forskare. Under knappt tio år har vi utvecklat ett digitalt arkiv för svensk dans och koreografi som innehåller bilder/rörliga bilder, programblad, texter, mm information om verk och produktioner från 1950 och fram.

Arkivets bredd innebär att man kan söka på verk som framförts på de fria scenerna, verk som producerats inom nationella, regionala och lokala dansinstitutioner med flera. I arkivet är det också möjligt att söka på dansares namn, vilka koreografer/dansare de arbetat med etc. Arbetet har stöttats av Statens kulturråd, Luleå tekniska universitet, Framtidens kultur med flera andra finansiärer. Men ett arkiv kan inte vara ett projekt hur länge som helst. Nu arbetar vi och Kulturdepartementet med att hitta en stadigvarande lösning så att Sverige får ett nationellt arkiv för professionell dans och koreografi. Ett digitalt arkiv underlättar tillgängligheten för allmänhet, konstnärer och utövare, skola och utbildning, forskning och andra intressenter.

Arkivet ligger i malpåse. Vi väntar på finansiering och har inte uppdaterat innehåll eller teknik på ett bra tag. Vill man ändå titta i malpåsen, gå in på Dansdatabasens webbsida.