Böcker och annat

Nedan hittar du några utvalda verk ur min produktion.


Den demokratiska staden : att utveckla det offentliga rummet

Den demokratiska staden
Den demokratiska staden

Staden tillhör medborgarna, men överallt måste människor värja sig mot de kommersiella intrycken, som ständigt uppmuntrar till konsumtion. ”Om demokrati behöver man berätta i det offentliga rummet.”

Hjort går igenom reklamens inverkan på stadens miljö och stadens liv. Hon tar upp exempel och analyserar vad de betyder. Hon uppehåller sig vid det tilltal som tillämpas i det offentliga rummet. Vad kan erbjudas som alternativ, av andra röster än just reklamens budskap? Vems drömmar är det som styr Stureplan – vilka värden kommuniceras? På vilket sätt sker segregering i stadsmiljö? Och var finns den enskildes röst i allt brus?

Hon går igenom kulturinstitutionernas verksamhet och uppdrag och de borde kunna göra mer genom konkreta förslag. Man behöver överallt berätta mer om demokratin. Likaså om parkernas och grönområdenas roll i den allt tätare och marknadsstyrda staden.

Den demokratiska staden är en stridsskrift om rätten till utrymmet på gator och torg, på bussar och tunnelbana, på perronger och väntställen. Carlsson bokförlag.

”en storartad bok om bristen på demokrati i vårt gemensamma stadsrum”
Recension i FIB/Kulturfront


Konstens betydelse : om konstarter och litteratur i skola och samhälle

Konstens betydelse
Konstens betydelse (2017)

Ny, bearbetad och fördjupad upplaga!

Förintelsemonumentet i Berlin, baletten Svansjön liksom verk av Pina Bausch, Mona Hatoum och Roberto Saviano – för att nämna några – blir belysta i denna angelägna och mycket aktuella bok. Författaren diskuterar sambandet mellan konst, demokrati och yttrandefrihet, liksom konstens egna gränser och tillkortakommanden. Madeleine Hjort tar fasta på konstens betydelse som kunskap och uttrycksform och granskar konstarterna i egenskap av språk, fiktion och central kommunikatör i det öppna samhället.

I denna nya, fördjupade och reviderade upplaga har två helt nya kapitel tillkommit. Därigenom fördjupas resonemanget ytterligare om konstarternas och litteraturens betydelse i en demokrati. Även ett antal nya bilder har tillkommit i denna aktualiserade upplaga. Boken knyter an till aktuell forskning och internationella studier. Två begrepp som förtydligar konstarternas och litteraturens centrala plats i det öppna samhället introduceras: Den enskildes röst är hämtat från det samhällspolitiska området. Med utgångspunkt i läsforskningens high literacy skapas begreppet art literacy som tillämpas på konstarterna.

Mikael Alexandersson, professor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver i bokens förord: ”Den här boken har tillkommit utifrån en stark övertygelse om att en av de viktigaste utmaningarna vi står inför inom svensk utbildningspolitik handlar om hur konstarterna och deras roll som kunskapsområden kan bidra till att både utveckla individ, skola och samhälle. Varför skulle detta vara en viktig utmaning? Jo, konst i betydelsen konstarterna utgör vitala delar av kärnan i det demokratiska projektet! Denna övertygelse som på ett systematiskt och initierat sätt förmedlas av Madeleine Hjort, ligger nära den amerikanska filosofen Martha Nussbaums kritik av den globala utvecklingen inom utbildningsområdet.”

Carlsson bokförlag, 2017. Finns att köpa. Finns att låna på bibliotek.

”Ett angeläget och högaktuellt ämne som framställs briljant i en mycket välskriven bok som förtjänstfullt tar stöd i aktuell forskning.” – Katharina Jacobsson i BTJ-häftet nr 15, 2017.

Konstens betydelse
Konstens betydelse (2011)

Om första upplagan:

Hjorts bok är en enorm kunskapskälla och samtidigt ett viktigt inlägg i den ständiga debatten om kultur och estetik i skola och samhälle. Genom att skapa ett eget utrymme åt konstarterna i dessa tider av heta diskussioner kring mediesamhället, massmedier och populärkultur får hon läsaren att stanna upp och se estetiken ur ett annat perspektiv. – Els-Mari Törnquist i Nordisk kulturpolitisk tidskrift (02-2012).


ordöronen
Där ordöronen får vila

Där ordöronen får vila – om dans, konst och kunskap

En skrift som jag gjort på uppdrag av danskonsulenterna på Kultur i Väst.
2014. Kan hämtas som pdf hos Kultur i Väst.


Den vita himlen
Den vita himlen

Den vita himlen : Fru Ydes testamente och drottning Margareta

I boken undersöker jag kvinnas ställning och möjligheter under medeltiden i Skåne som då mestadels tillhörde Danmark. Skåne var katolskt och fru Yde som levde sitt liv i östra Skåne i byn Gladsax ger oss en inblick i en högädel kvinnas tillvaro och valmöjligheter. En kopia av hennes testamente finns kvar i vilket hon fördelar sina enorma tillgångar. Bland annat skänker hon till Lunds domkyrka det magnifika högaltarskåpet som även idag pryder högaltaret. Fru Yde hade med drottning Margaretas hjälp fått påvestolens tillstånd att omvandla sin gård till ett augustinerkloster för kvinnor. Drottning Margareta hjälper fru Yde, men det är inte bara vänlighet och osjälviskhet som präglar drottningens handlande. Två kvinnor är huvudpersoner i Den vita himlen. Tillsammans med helgon, biskopar, påvar, barn, makar, tjänstefolk och hästar ger de oss en inblick i 1300-talets katolska Skåne och vi får följa en kvinnas envisa kamp för att förverkliga sin vision.

Carlsson bokförlag, 2008. Jag säljer den för 100 kr + frakt. Finns i bokhandeln. Finns att låna på bibliotek.


Konstarter och kunskap
Konstarter och kunskap (2012)
Konstarter och kunskap
Konstarter och kunskap (2001)

Konstarter och kunskap

utkom 2001 och har använts flitigt i högskola och utbildning. I boken diskuterar jag dagens skola med återblickar på medeltiden och renässansen. Kyrkans betydelse som skola under 1400-talet kastar ljus in i vår egen tid. I den katolska liturgin var sinnesburen kunskap nära förbunden med de olika konstarternas uttryck och formspråk. En ny upplaga kom på Dejavu 2012. Finns hos välsorterade bokhandlare och på bibliotek.


Dans i världen
Dans i världen

Dans i världen

Antologi. Jag var huvudredaktör.

Slutsåld sedan många år tillbaka. Finns att låna på bibliotek och kan eventuellt köpas på antikvariat.

Carlsson bokförlag, 1993.


Hänryckning och ohygglighet
Hänryckning och ohygglighet

Hänryckning och ohygglighet : koreografi & samtid

Boken om de koreografiska verken av en av Sveriges betydelsefulla konstnärer Margaretha Åsberg, är en antologi skriven av en grupp spanare och följeslagare till koreografen. Medverkande skribenter: Bengt af Klintberg, Karin Helander, Cecilia Roos, Horace Engdahl och Anders Olson, Lena Andrén, Bengt Gustafsson, Bodil Persson, Sven-Olof Wallenstein, Leif Zern, Anna-Karin Ståhle och de två redaktörerna Lena Hammergren och Madeleine Hjort.

Carlsson bokförlag, 2006. Slut på förlaget. Kan köpas av mig för 50 kr + frakt. Finns att låna på bibliotek.


Kilskrift
Kilskrift

Kilskrift: om konstarter och matematik i lärandet

En sammanfattning av utvecklingsarbetet Konstarterna i lärandet (KIL) som initierades av dåvarande Danshögskolan. Läs i antologin om hur konstarter och matematik tillsammans kan användas i skolvardagen. Läs om teater, dans, musik och bild inom temat- att lära genom konsten. Arbetet knyter an till aktuell forskning.

Carlsson bokförlag, 2002. Tryckt i flera upplagor. Finns att köpa och att låna på biblioteket.


Olika lika
Olika, lika

Olika, lika : fyra kvinnor i manliga världar

Boken består av intervjuer med fyra kvinnor som var ”först” inom sina respektive områden: Kerstin Nerbe, dirigent, Bodil Jönsson, kärnfysiker, Caroline Krook, domprost och Anna Corneliusson, ekonom inom oljebranschen. Mycket skiljer dessa kvinnor åt, men förenande krafter finns.

Carlsson bokförlag, 1994. Kan köpas av mig för 50 kr + frakt. Finns att låna på biblioteket.