Om mig

Jag är född i Malmö och uppväxt där. Bor sen mer än 35 år i Stockholm. Min familj består av min man Jan Johansson, tre barn, två svärsöner, fem barnbarn.

Utbildning

Fil.kand. samhällsvetare, 1976. Ekonomisk historia (LU), etnologi (LU), samhällsvetenskap (SU), kommunikation (JMK). Har även studerat filosofi och konsthistoria. Doktorand i ekonomisk historia, (1984, SU), studerat bl.a. vetenskapsteori, genusvetenskap m.m. Har konstnärlig grundutbildning i bild/måleri vid Gerlesborgsskolan på Västkusten och i Stockholm 1968 och 1969. Textila studier bl.a. vid Handarbetets Vänners utbildning 1970.

Verksamhet

 • Arbetat som kultursekreterare under senare delen av 70-talet.
 • Under större delen av 80-talet byrådirektör på Kulturrådet med huvudansvar för dans samt barn och ungdomsteater.
 • Arbetat med fokus på Norden och internationellt inom Teaterunionen och International Theatre Institute.
 • Under 90-talet i ledningen för Moderna Dansteatern, Stockholm.
 • Som egen företagare gjort utredningsuppdrag med fokus på konstarter, scener och utbildning för myndigheter, landsting och kommuner.
 • Från början av 90–talet arbetat med utbildning och fortbildning av lärare, Lunds universitet i samarbete med ett flertal konstnärliga högskolor.
 • Expert vid Skolverket, specifikt de estetiska ämnena dans, teater och kulturhistoria i samband med reformarbetet Lpo 94.
 • Drivit utvecklingsarbeten tillsammans med konstnärer, pedagoger och forskare inom utbildningsområdet.
 • Tillsammans med kollega byggt ett nationellt digitalt arkiv för svensk dans och koreografi (www.dansdatabasen.se).
 • Föreläser kontinuerligt sedan många år över hela landet vid kommuner, skolor, högskolor, utbildningar, bibliotek etc.
 • Arbetar med skolbiblioteks- och andra biblioteksfrågor.
 • Skriver facklitteratur om konst och kunskap, dans samt om kvinnor och om historia. Senaste bok kom 2017 och handlar om hur städernas reklam påverkar liv och miljö: Den demokratiska staden.

Förtroende- och styrelseuppdrag

 • Biblioteksrådet, Sveriges Författarförbund: Ledamot från 2007, ordförande från våren 2012.
 • Medlem i Gläfs – Gruppen för läsning av facklitteratur i skolan.
 • Medlem i Minerva, fackförfattarsektionen inom Sveriges Författarförbund.
 • Medlem i Sveriges Författarförbund sedan 2002.

Under 2015 har jag avslutat två ordförandeuppdrag: